Miesięczne Archiwum: Luty 2002

Quiz językowy

Zapraszamy do sprawdzenia znajomości zasad poprawności językowej. Pytania ankietowe dotyczą trudności językowych z ortografii i interpunkcji, gramatyki języka polskiego, frazeologii czy wyrazów kłopotliwych. Przy każdej zagadce zamieszczamy odnośnik do porady językowej, która rozwiewa wszelkie wątpliwości!