Roczne Archiwum: 2002

Audyt, chociaż auditing

Konsultanci nadzorujący proces zdobywania certyfikatu ISO wymagają, by w dokumentacji stosować zapisy pochodzące z normy wydanej przez PKN, i w opisie normy PN-EN ISO 9001 uparcie trzymają się postaci „audit”, „auditor”…

MAŁE DYKTANDO… za trudne!

Tu „wielki post” kończy się „Wielką Sobotą”, a tu „adwent” – „Wigilią”. Tu „śródpoście”, a tu – „andrzejki”. (…) Tu „rzeżuszka”, a tu – „bukszpan”.

Czy menedżer to menażer?

Coraz częściej używa się określenia „menedżer” na kogoś, kto jest „menażerem”, czyli ‘osobą zajmującą się organizowaniem występów estradowych albo imprez sportowych, kierującą sprawami administracyjnymi artystów lub sportowców, dbającą o ich interesy’

Jak rozumieć słowo handicap?

Sztuczne wyrównanie szans w zawodach sportowych jest ułatwieniem dla jednego przeciwnika, a utrudnieniem dla drugiego. W tym momencie mogło się rozchwiać znaczenie omawianego wyrazu – uważa prof. Jan Miodek

„Angora” do językoznawców!

Z cząstką „-by” od wieków były problemy. Przed wojną zastanawiano się nad łączną pisownią „-by” z takimi nawet wyrazami, jak „możnaby”, „bardzoby”, „jakiby”, „którzyby”

Halifaksu czy Halifaxu?

Rada Języka Polskiego PAN zaleciła, by w nowych słownikach i innych wydawnictwach znalazły się jedynie formy z końcówkami „ksu”, ksowi, „ksem”, „o ksie”.

Dlaczego biznesplan, ale: biznes partner?

Stanowisko w kwestii odmiennej pisowni przywołanych wyrażeń tłumaczy się tym, iż „biznes partner „jest zapożyczeniem składniowym, z formalnego punktu widzenia związkiem dwóch wyrazów: przydawki wyrażonej rzeczownikiem i rzeczownika, z których tylko wyraz nadrzędny jest...

Chrześniak czy chrzestniak?

Artykulacja grupy spółgłoskowej „st + ni” przysparzała ludziom wiele kłopotu, więc zredukowano ją sobie do „ś + ni”. Zamiast „chrzestniacy” zaczęto powszechnie mówić „chrześniacy”, „chrześniak”, „chrześniaczka”, co z czasem zostało uznane za normę także...

Statua. Za trudne słowo?

Ze względu na rzadkie w języku polskim połączenie samogłosek „-ua” wiele osób wymawia to słowo i zapisuje jako „statuła”. Językoznawcy nie mają wątpliwości, że dzieje się tak wskutek podobieństwa brzmieniowego do takich rzeczowników, jak...

<em>3 maja</em>, a nie: <em>3-go maja</em>

3 maja, a nie: 3-go maja

Na Waszej stronie znalazłem potwierdzenie moich wątpliwości: należy pisać 3 maja, a nie 3-go maja. Z tego, co wiem, pisownia -go jest stara. Zastanawia mnie jednak fakt,że bardzo wielu ludzi – co dziwniejsze, młodych...