Za miejsce powstania piłki ręcznej („szczypiorniaka”) uznaje się: