W sentencji „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają” wyraz „gęsi” jest: