Powiedzenie: „gdzie dwóch się bije, tam korzysta dentysta” jest: