Kategoria: Porady językowe

 

Mistrz poprawności językowej udowadnia, jak trudna jest polszczyzna, ale też doradza i ułatwia życie Polakom miewającym czasem olbrzymie kłopoty z poprawnym mówieniem i pisaniem.

Pisemność

Słowo to jest dzisiaj pomijane przez większość słowników ogólnych języka polskiego (zamieszcza go jedynie Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny pod redakcją Haliny Zgółkowej Wydawnictwa „Kurpisz”, Poznań 2000, t. 28, s. 443)

Olfaktoryczny

Przymiotnika olfaktoryczny i przysłówka olfaktorycznie używa się dzisiaj rzadko, należą one raczej do stylu książkowego i wykorzystuje się je zwykle jako synonimów węchowy, węchowo