Personel

 – W książce z początku XX w. natrafiłem na słowo „personał”, które mnie trochę zdziwiło. Autor kilka razy użył określeń „personał lekarski”, „personał medyczny”. Czy dawniej tak się mówiło na grupę lekarzy, a nie tak jak dzisiaj „personel lekarski”, „personel medyczny”? – pyta internauta (dmirxxxx@ pełne dane do wiadomości mojej i redakcji).

Czytaj dalej Personel

poradnia językowa dra Macieja Malinowskiego – mistrza ortografii polskiej