Miesięczne Archiwum: Luty 2016

Gusty, koszty

Formy tych wyrazów z wygłosowym „-a”  („gusta”, „koszta”) są jeszcze dopuszczalne, choć owej głoski nigdy w nich być nie powinno…

Królewna

Słowo to odmienia się rzeczownikowo, a nie przymiotnikowo. Dlatego w dopełniaczu lm. pojawia się forma „królewien”, a nie „królewnych”,,,