Miesięczne Archiwum: Grudzień 2015

Wskaż parę wyrazów, która wobec innych par pozostaje w innej relacji znaczeniowej:

Wskaż parę wyrazów, która wobec innych par pozostaje w innej relacji znaczeniowej:

Quiz 39. Wskaż parę wyrazów, która wobec innych par pozostaje w innej relacji znaczeniowej:

„Kapr”, „sazan”, „szaran”, „spaczniak”, „karapuda”, „stopniak” to nazwy:

„Kapr”, „sazan”, „szaran”, „spaczniak”, „karapuda”, „stopniak” to nazwy:

Quiz 36. „Kapr”, „sazan”, „szaran”, „spaczniak”, „karapuda”, „stopniak” to nazwy: